Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Lietuviškai English
Į pradžią MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai
Tel. (8 383) 54 761
El. p. savivaldybe@moletai.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 188712799
Prisijungimas gyventojams

Naujienų prenumerata


TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA
Jungti transliaciją
VAIZDO ĮRAŠAI
Žiūrėti įrašus
VAIZDO KONFERENCIJA
Žiūrėti konferenciją

Kalbos tvarkytojas

Kalbos tvarkytojas

Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė kalbos tvarkytoja Asta Toločkienė

417 kab. tel. (8 383) 54 739 el.p. a.tolockiene@moletai.lt

 Valstybinės kalbos priežiūra

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. B7-9

BENDROJO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO (KALBOS TVARKYTOJO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrojo skyriaus vyresnysis specialistas-kalbos tvarkytojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 9.

II. PASKIRTIS

4. Bendrojo skyriaus vyresniojo specialisto-kalbos tvarkytojo pareigybė reikalinga kontroliuoti valstybinės kalbos įstatymo nuostatų taikymą rajone, koordinuoti savivaldybės padalinių ir įstaigų dokumentų apskaitos tvarkymą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Valstybinės lietuvių kalbos vartojimas. Dokumentų rengimas ir apskaita.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų srities filologijos (lietuvių kalbos) srities išsilavinimą;

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, valstybinės lietuvių kalbos vartojimą, dokumentų rengimą, saugojimą;

6.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Kontroliuoti , kaip mieste (rajone) vykdomas Valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai ir kiti valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojantys teisės aktai, vykdyti specialius Kalbos inspekcijos nurodymus.

8. Kontroliuoti kaip mieste (rajone) vykdomi rajono tarybos sprendimai, mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai dėl valstybinės kalbos.

9. Kontroliuoti, ar miesto (rajono) įmonėse, įstaigose ir organizacijose apskaitos, atskaitomybės, finansiniai bei techniniai dokumentai tvarkomi valstybine kalba, ar įmonės, įstaigos, organizacijos susirašinėja valstybine kalba.

10. Kontroliuoti, ar miesto (rajono) teritorijoje esančių valstybės, savivaldybės ir kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai ir kiti darbuotojai moka valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacines kategorijas, ar jie vartoja valstybinę kalbą atlikdami tarnybines pareigas.

11. Kontroliuoti, ar miesto (rajono) teritorijoje esančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose gyventojai aptarnaujami valstybine kalba.

12. Kontroliuoti, ar miesto (rajono) fizinių ir juridinių asmenų sandoriai sudaromi valstybine kalba.

13. Tikrinti, ar oficialūs miesto (rajono) renginiai vyksta valstybine kalba, ar kitomis kalbomis vykstantys renginiai verčiami į lietuvių kalbą tais atvejais, kai įstatymų nustatyta tvarka turi būti užtikrinamas jų vertimas į valstybinę kalbą.

14. Kontroliuoti, ar kitomis kalbomis viešai transliuojamos miesto (rajono) radijo ir televizijos stočių programos verčiamos į lietuvių kalbą tais atvejais, kai įstatymų nustatyta tvarka turi būti užtikrinamas jų vertimas į valstybinę kalbą.

15. Kontroliuoti, ar oficialios, sunormintos Lietuvos Respublikos vietovardžių lytys mieste (rajone) rašomos valstybine kalba, ar jos taisyklingos.

16. Kontroliuoti, ar miesto (rajono) įmonių, įstaigų, organizacijų pavadinimai atitinka lietuvių kalbos normas ir Firmų vardų darymo taisykles.

17. Kontroliuoti, ar valstybinė kalba vartojama miesto (rajono) įmonių, įstaigų, organizacijų viešuosiuose užrašuose, antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose, gaminių ir paslaugų pavadinimuose, aprašuose.

18. Kontroliuoti, ar miesto (rajono) visuomenės informavimo priemonės, knygų ir kitų leidinių leidėjai laikosi taisyklingos lietuvių kalbos normų.

19. Kontroliuoti, ar miesto (rajono) viešieji užrašai taisyklingi, derinti šių užrašų bei reklamos projektus.

20. Surašyti administracinių teisės pažeidimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 91.1 – 91.7 straipsniuose, protokolus.

21. Nagrinėti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 91 straipsnyje, 91.3 straipsnio pirmojoje dalyje, 91.5 straipsnio pirmojoje dalyje, 91.6 straipsnio pirmojoje dalyje, 91.7 straipsnio pirmojoje dalyje numatytų administracinių pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas.

22. Rengti rajono tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų kalbos klausimais projektus.

23. Savo iniciatyva ir pagal savo kompetenciją rengti metodinius patarimus, straipsnius kalbos klausimais.

24. Konsultuoti miesto (rajono) įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis kalbos klausimais.

25. Vizuoti rajono tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus.

26. Derinti savivaldybei pavaldžių įstaigų dokumentacijos planus, bylų apyrašus, bylų apyrašų sąrašus, naikinti atrinktų bylų aktus, vizuoti dokumentų registrų sąrašus.

27. Rengti savivaldybės administracijos dokumentacijos planus, registrų sąrašus, bylų apyrašus, bylų apyrašų sąrašus, dokumentacijos planų suvestines lenteles.

28. Būti atsakingu už slaptos informacijos administravimą.

29. Rašyti rajono tarybos komitetų posėdžių protokolus.

30. Vykdyti ir kitus skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

31. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Bendrojo skyriaus vedėjui.Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
https://old.molsav.lt/m/m_comments/files/ajax.php
Kalbos tvarkytojas

 

 
© Molėtų rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.