Molėtų rajono savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai
Tel. (8 383) 54 761
El. p. savivaldybe@moletai.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 188712799Socialinė parama
 • Socialinės paramos skyrius
 • Socialinės paramos centras
 • Darbo birža
 • Vaiko teisių apsauga
 • Alantos senelių namai
 • Molėtų vaikų namai
 • Kijėlių ugdymo centras
 • Klausiate - atsakome
 • Svetainės žemėlapis
 • Švietimas
 • Kultūros ir švietimo skyrius
 • Švietimo įstaigos
 • Mokyklos
  Pradinės
  Pagrindinės
  Gimnazijos
  aukštesnioji
  menų
  Vaikų darželiai
  Švietimo centras
  Pedagoginė psichologinė tarnyba
  Kūno kultūros ir sporto centras
 • Klausiate - atsakome
 • Svetainės žemėlapis
 • Vietos veiklos grupė (VVG)
 • Bendruomenių centrų asociacija
 • Kultūra
 • Kultūros centras
 • Molėtų krašto muziejus
 • Molėtų viešoji biblioteka
 • Lietuvos etnokosmologijos muziejus
 • Molėtų astronomijos observatorija
 • Videniškių tapybos pleneras
 • Klausiate - atsakome
 • Svetainės žemėlapis
 • Vietos veiklos grupė (VVG)
 • Bendruomenių centrų asociacija
 • Apklausa_testas
 • Kraštas
 • Herbas
 • Vėliava
 • Apie rajoną
 • 1000 Molėtų krašto istorijos faktų
 • Garbės piliečiai
 • Gamta
 • video
 • Kultūros paveldas
 • Baltadvario pilies atkūrimo fondas
 • Nuotraukų galerija
 • Laikraštis "Vilnis"
 • OK Klajūnas ir Suginčių bėgimas
 • Klausiate - atsakome
 • Svetainės žemėlapis
 • Vietos veiklos grupė (VVG)
 • Bendruomenių centrų asociacija
 • Molėtai respublikinėje spaudoje
 • VVG apklausa
 • Turizmas
 • Turizmo informacijos centras
 • Turizmo plėtros galimybių studija
 • Klausiate - atsakome
 • Svetainės žemėlapis
 • Vietos veiklos grupė (VVG)
 • Bendruomenių centrų asociacija
 • Apklausa "Turizmo galimybių tyrimas"
 • Horizontalus meniu
 • Savivaldybė
 • Turizmas
 • Kraštas
 • Kultūra
 • Soc.parama
 • Švietimas
 • Sportas
 • Molėtų sporto centras
  Krepšinio SK Ežerūnas
  Rankinio SK "Molėtai"
  OK Klajūnas
 • Sveikata
 • Renginiai
 • Diskusijos
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Savivaldybės tarybos sprendimai
  Posėdžiai ir balsavimo rezultatai
  Nepriimti nusišalinimai
  Mero potvarkiai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Korupcijos prevencijos programos
  Korupcijos pasireiškimo tikimybė
  Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
  Informacijos apie asmenį surinkimas
  Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją
  Aktuali informacija apie korupciją ir jos prevenciją
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Savivaldybės tarybos reglamentas
  Savivaldybės administracijos nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Skoliniai įsipareigojimai
  Gauta parama
  Vadovų darbotvarkės
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Ūkio subjektų priežiūra
 • Paslaugos
 • Viešosios paslaugos
  Administracinių paslaugų aprašai
  Išduotos licencijos
  Išduoti leidimai reklamai
  Išduoti transporto leidimai
  Pirminė teisinė pagalba
  Informacijos rinkmenos
  Elektroniniai valdžios vartai
 • Nuorodos
 • Taryba
 • Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Tarybos komitetai
  Komisijos
  Sprendimai
  Sprendimų projektai
 • Administracija
 • Administracijos nuostatai
  Piliečių aptarnavimo tvarka
  Direktorius
  Direktoriaus pavaduotojas
  Įsakymai
  Skyriai
  Architektūros ir teritorijų planavimo
  Bendrasis
  Buhalterinės apskaitos
  Centralizuotas vidaus audito
  Finansų
  Kultūros ir švietimo
  Socialinės paramos
  Statybos ir žemės ūkio
  Strateginio planavimo ir investicijų
  Teisės ir civilinės metrikacijos
  Turto
  Vaiko teisių apsaugos
  Viešųjų pirkimų
  Viešųjų ryšių ir informatikos
  Seniūnijos
  Specialistas civilinei ir darbo saugai
  Vidaus tvarkos taisyklės
 • Administracinės naštos mažinimas
 • 2007-2013 m. įvykdyti projektai
 • Seimo nario biuras
 • Naujienos
 • Naujienų prenumerata
 • klausiate-atsakome
 • Verslui ir investuotojams
 • Aukcione parduodamas turtas
 • Civilinė sauga
 • Mobilizacija
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinė kalba
 • Valstybinės kalbos priežiūra ir kontrolė
  Kalbos tvarkytojas
 • Valdomos įmonės
 • UAB Molėtų autobusų parkas
  UAB "Molėtų šiluma"
  UAB "Molėtų švara"
  UAB "Molėtų vanduo"
 • Svetainės žemėlapis
 • Vietos veiklos grupė (VVG)
 • Daugiabučių valdymas, priežiūra, modernizavimas
 • Savivaldybių tarybų rinkimai
 • NVO
 • Jaunimui
 • Savivaldybės paslaugų vertinimo apklausa
 • Registracija
 • Kalbos tvarkytojas

  Kalbos tvarkytojas

  Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė kalbos tvarkytoja Asta Toločkienė

  417 kab. tel. (8 383) 54 739 el.p. a.tolockiene@moletai.lt

   Valstybinės kalbos priežiūra

  PATVIRTINTA
  Molėtų rajono savivaldybės
  administracijos direktoriaus
  2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. B7-9

  BENDROJO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO (KALBOS TVARKYTOJO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Bendrojo skyriaus vyresnysis specialistas-kalbos tvarkytojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis – A.

  3. Pareigybės kategorija – 9.

  II. PASKIRTIS

  4. Bendrojo skyriaus vyresniojo specialisto-kalbos tvarkytojo pareigybė reikalinga kontroliuoti valstybinės kalbos įstatymo nuostatų taikymą rajone, koordinuoti savivaldybės padalinių ir įstaigų dokumentų apskaitos tvarkymą.

  III. VEIKLOS SRITYS

  5. Valstybinės lietuvių kalbos vartojimas. Dokumentų rengimas ir apskaita.

  IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų srities filologijos (lietuvių kalbos) srities išsilavinimą;

  6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, valstybinės lietuvių kalbos vartojimą, dokumentų rengimą, saugojimą;

  6.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

  6.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis).

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  7. Kontroliuoti , kaip mieste (rajone) vykdomas Valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai ir kiti valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojantys teisės aktai, vykdyti specialius Kalbos inspekcijos nurodymus.

  8. Kontroliuoti kaip mieste (rajone) vykdomi rajono tarybos sprendimai, mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai dėl valstybinės kalbos.

  9. Kontroliuoti, ar miesto (rajono) įmonėse, įstaigose ir organizacijose apskaitos, atskaitomybės, finansiniai bei techniniai dokumentai tvarkomi valstybine kalba, ar įmonės, įstaigos, organizacijos susirašinėja valstybine kalba.

  10. Kontroliuoti, ar miesto (rajono) teritorijoje esančių valstybės, savivaldybės ir kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai ir kiti darbuotojai moka valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacines kategorijas, ar jie vartoja valstybinę kalbą atlikdami tarnybines pareigas.

  11. Kontroliuoti, ar miesto (rajono) teritorijoje esančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose gyventojai aptarnaujami valstybine kalba.

  12. Kontroliuoti, ar miesto (rajono) fizinių ir juridinių asmenų sandoriai sudaromi valstybine kalba.

  13. Tikrinti, ar oficialūs miesto (rajono) renginiai vyksta valstybine kalba, ar kitomis kalbomis vykstantys renginiai verčiami į lietuvių kalbą tais atvejais, kai įstatymų nustatyta tvarka turi būti užtikrinamas jų vertimas į valstybinę kalbą.

  14. Kontroliuoti, ar kitomis kalbomis viešai transliuojamos miesto (rajono) radijo ir televizijos stočių programos verčiamos į lietuvių kalbą tais atvejais, kai įstatymų nustatyta tvarka turi būti užtikrinamas jų vertimas į valstybinę kalbą.

  15. Kontroliuoti, ar oficialios, sunormintos Lietuvos Respublikos vietovardžių lytys mieste (rajone) rašomos valstybine kalba, ar jos taisyklingos.

  16. Kontroliuoti, ar miesto (rajono) įmonių, įstaigų, organizacijų pavadinimai atitinka lietuvių kalbos normas ir Firmų vardų darymo taisykles.

  17. Kontroliuoti, ar valstybinė kalba vartojama miesto (rajono) įmonių, įstaigų, organizacijų viešuosiuose užrašuose, antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose, gaminių ir paslaugų pavadinimuose, aprašuose.

  18. Kontroliuoti, ar miesto (rajono) visuomenės informavimo priemonės, knygų ir kitų leidinių leidėjai laikosi taisyklingos lietuvių kalbos normų.

  19. Kontroliuoti, ar miesto (rajono) viešieji užrašai taisyklingi, derinti šių užrašų bei reklamos projektus.

  20. Surašyti administracinių teisės pažeidimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 91.1 – 91.7 straipsniuose, protokolus.

  21. Nagrinėti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 91 straipsnyje, 91.3 straipsnio pirmojoje dalyje, 91.5 straipsnio pirmojoje dalyje, 91.6 straipsnio pirmojoje dalyje, 91.7 straipsnio pirmojoje dalyje numatytų administracinių pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas.

  22. Rengti rajono tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų kalbos klausimais projektus.

  23. Savo iniciatyva ir pagal savo kompetenciją rengti metodinius patarimus, straipsnius kalbos klausimais.

  24. Konsultuoti miesto (rajono) įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis kalbos klausimais.

  25. Vizuoti rajono tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus.

  26. Derinti savivaldybei pavaldžių įstaigų dokumentacijos planus, bylų apyrašus, bylų apyrašų sąrašus, naikinti atrinktų bylų aktus, vizuoti dokumentų registrų sąrašus.

  27. Rengti savivaldybės administracijos dokumentacijos planus, registrų sąrašus, bylų apyrašus, bylų apyrašų sąrašus, dokumentacijos planų suvestines lenteles.

  28. Būti atsakingu už slaptos informacijos administravimą.

  29. Rašyti rajono tarybos komitetų posėdžių protokolus.

  30. Vykdyti ir kitus skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo.

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  31. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Bendrojo skyriaus vedėjui.  Jūsų komentaras
  Vardas:
  El. pašto adresas:
  Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
  AntiSpam
  https://old.molsav.lt/m/m_comments/files/ajax.php
  Kalbos tvarkytojas

   

  © Molėtų rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.