Molėtų rajono savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai
Tel. (8 383) 54 761
El. p. savivaldybe@moletai.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 188712799Socialinė parama
 • Socialinės paramos skyrius
 • Socialinės paramos centras
 • Darbo birža
 • Vaiko teisių apsauga
 • Alantos senelių namai
 • Molėtų vaikų namai
 • Kijėlių ugdymo centras
 • Klausiate - atsakome
 • Svetainės žemėlapis
 • Švietimas
 • Kultūros ir švietimo skyrius
 • Švietimo įstaigos
 • Mokyklos
  Pradinės
  Pagrindinės
  Gimnazijos
  aukštesnioji
  menų
  Vaikų darželiai
  Švietimo centras
  Pedagoginė psichologinė tarnyba
  Kūno kultūros ir sporto centras
 • Klausiate - atsakome
 • Svetainės žemėlapis
 • Vietos veiklos grupė (VVG)
 • Bendruomenių centrų asociacija
 • Kultūra
 • Kultūros centras
 • Molėtų krašto muziejus
 • Molėtų viešoji biblioteka
 • Lietuvos etnokosmologijos muziejus
 • Molėtų astronomijos observatorija
 • Videniškių tapybos pleneras
 • Klausiate - atsakome
 • Svetainės žemėlapis
 • Vietos veiklos grupė (VVG)
 • Bendruomenių centrų asociacija
 • Apklausa_testas
 • Kraštas
 • Herbas
 • Vėliava
 • Apie rajoną
 • 1000 Molėtų krašto istorijos faktų
 • Garbės piliečiai
 • Gamta
 • video
 • Kultūros paveldas
 • Baltadvario pilies atkūrimo fondas
 • Nuotraukų galerija
 • Laikraštis "Vilnis"
 • OK Klajūnas ir Suginčių bėgimas
 • Klausiate - atsakome
 • Svetainės žemėlapis
 • Vietos veiklos grupė (VVG)
 • Bendruomenių centrų asociacija
 • Molėtai respublikinėje spaudoje
 • VVG apklausa
 • Turizmas
 • Turizmo informacijos centras
 • Turizmo plėtros galimybių studija
 • Klausiate - atsakome
 • Svetainės žemėlapis
 • Vietos veiklos grupė (VVG)
 • Bendruomenių centrų asociacija
 • Apklausa "Turizmo galimybių tyrimas"
 • Horizontalus meniu
 • Savivaldybė
 • Turizmas
 • Kraštas
 • Kultūra
 • Soc.parama
 • Švietimas
 • Sportas
 • Molėtų sporto centras
  Krepšinio SK Ežerūnas
  Rankinio SK "Molėtai"
  OK Klajūnas
 • Sveikata
 • Renginiai
 • Diskusijos
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Savivaldybės tarybos sprendimai
  Posėdžiai ir balsavimo rezultatai
  Nepriimti nusišalinimai
  Mero potvarkiai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Korupcijos prevencijos programos
  Korupcijos pasireiškimo tikimybė
  Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
  Informacijos apie asmenį surinkimas
  Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją
  Aktuali informacija apie korupciją ir jos prevenciją
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Savivaldybės tarybos reglamentas
  Savivaldybės administracijos nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Skoliniai įsipareigojimai
  Gauta parama
  Vadovų darbotvarkės
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Ūkio subjektų priežiūra
 • Paslaugos
 • Viešosios paslaugos
  Administracinių paslaugų aprašai
  Išduotos licencijos
  Išduoti leidimai reklamai
  Išduoti transporto leidimai
  Pirminė teisinė pagalba
  Informacijos rinkmenos
  Elektroniniai valdžios vartai
 • Nuorodos
 • Taryba
 • Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Tarybos komitetai
  Komisijos
  Sprendimai
  Sprendimų projektai
 • Administracija
 • Administracijos nuostatai
  Piliečių aptarnavimo tvarka
  Direktorius
  Direktoriaus pavaduotojas
  Įsakymai
  Skyriai
  Architektūros ir teritorijų planavimo
  Bendrasis
  Buhalterinės apskaitos
  Centralizuotas vidaus audito
  Finansų
  Kultūros ir švietimo
  Socialinės paramos
  Statybos ir žemės ūkio
  Strateginio planavimo ir investicijų
  Teisės ir civilinės metrikacijos
  Turto
  Vaiko teisių apsaugos
  Viešųjų pirkimų
  Viešųjų ryšių ir informatikos
  Seniūnijos
  Specialistas civilinei ir darbo saugai
  Vidaus tvarkos taisyklės
 • Administracinės naštos mažinimas
 • 2007-2013 m. įvykdyti projektai
 • Seimo nario biuras
 • Naujienos
 • Naujienų prenumerata
 • klausiate-atsakome
 • Verslui ir investuotojams
 • Aukcione parduodamas turtas
 • Civilinė sauga
 • Mobilizacija
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinė kalba
 • Valstybinės kalbos priežiūra ir kontrolė
  Kalbos tvarkytojas
 • Valdomos įmonės
 • UAB Molėtų autobusų parkas
  UAB "Molėtų šiluma"
  UAB "Molėtų švara"
  UAB "Molėtų vanduo"
 • Svetainės žemėlapis
 • Vietos veiklos grupė (VVG)
 • Daugiabučių valdymas, priežiūra, modernizavimas
 • Savivaldybių tarybų rinkimai
 • NVO
 • Jaunimui
 • Savivaldybės paslaugų vertinimo apklausa
 • Registracija
 • kultūros ir švietimo skyrius

  Dėmesio! Vyksta apklausa apie vaikų iki 1 metų ugdymo poreikį Molėtų vaikų lopšeliuose - darželiuose.

  Kviečiame tėvelius atsakyti į anketos klausimus

   

  Molėtų rajono savivaldybės administracija

  Kultūros ir švietimo skyrius

  Vilniaus g. 44, 33140 Molėtai, el. paštas svietimas@moletai.lt , tel. (8 383) 54 730

  .
  Funkcijos
        Skyrius organizuoja Molėtų rajone vaikų ir jaunimo bendrąjį lavinimą, papildomąjį ugdymą ir suaugusiųjų švietimą. Teikia pasiūlymus Tarybai dėl kultūros, švietimo, kūno kultūros įstaigų steigimo, likvidavimo ir reorganizavimo, tvarko šių įstaigų tinklą, kuria didaktinio, techninio, materialinio ir informacinio aprūpinimo sistemą, prižiūri veiklą. Inicijuoja ir skatina kultūros, švietimo ir kūno kultūros institucijų bendradarbiavimą, ryšius su visuomene ir kultūrine aplinka, rūpinasi krašto kultūros tradicijų tęstinumu ir plėtote. Sudaro sąlygas gyventojams plėtoti kūno kultūrą ir sportą, skatina jaunimo iniciatyvas.
  2017 metų ataskaita
  ..
  Darbuotojai
  Pareigos Vardas, pavardė Kab. Telefonas El. paštas
  Vedėja Nijolė Kimbartienė 401 (8 383) 54730
  8 687 34081
  nijole.kimbartiene@moletai.lt
  Pavaduotojas ūkio reikalams   410    
  Pavaduotojas kultūrai Gintautas Matkevičius 409 (8 383) 54732
  8 687 24362
  gintautas.matkevicius@moletai.lt
  Vyr. specialistas Arvydas Jurkšaitis 411 (8 383) 40 063 arvydas.jurksaitis@moletai.lt
  Vyr. specialistas Vytautas Kralikevičius 411 (8 383) 54733 vytautas.kralikevicius@moletai.lt
  Vyr. specialistė Natalija Ališauskienė 412 (8 383) 54783 natalija.alisauskiene@moletai.lt
           
  .
  Molėtų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrasis planas
  Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrasis planas

   

  Veikla

  Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
  Aprašo priedas WORD

  Mokinių lankomumo suvestinės

  Tyrimai

  Mokyklų veiklos kokybės vertinimas

  Brandos egzaminų ir pagrindinių ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų apžvalgos

   

  Švietimas

   Molėtų rajono savivaldybės 2017 metų nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo, vykdymo ir vertinimo bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas
  2017 metų Molėtų rajono savivaldybės mokyklų 2,4, 6 ir 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimų įvertinimo taikant standartizuotus testus, ataskaita
  Molėtų rajono savivaldybės vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarkos aprašas 

  Mokinių priėmimo į Molėtų rajono bendrojo lavinimo mokyklas ir Kijėlių specialiojo ugdymo centrą tvarkos aprašas

  Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašas

   Mokinių vežiojimo ir išlaidų kompensavimo tvarka

  Socialinė parama mokiniams

  Švietimo įstaigos

   

  Neformalusis švietimas

  Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų  Neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašas

  Neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinimas 2018 metais

  Neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinimas 2017 metais

   
   

  Kultūra

   2014 metų Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programos įgyvendinimas

  Molėtų krašto muziejaus strategija

   
  Jaunimas

  Molėtų rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimas

   

  Teikiamos administracinės paslaugos

  • Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas / Teikiama E Paslauga >>>
  • Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas / Teikiama E Paslauga >>>
  • Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros ar sporto projektams priėmimas / Teikiama E Paslauga >>>

     Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-23 08:49:42
  Jūsų komentaras
  Vardas:
  El. pašto adresas:
  Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
  AntiSpam
  komentarų: 1
  https://old.molsav.lt/m/m_comments/files/ajax.php
  kultūros ir švietimo skyrius
  2015-11-22 13:07
  78.58.69.204
  Ne kartą teko lankytis Mindūnų žvejybos muziejuje. Tai ta vieta, į kurią norisi sugrįžti dėl ten dirbančių mylinčių savo darbą žmonių. Molėtams truputį pavydime šio unikalaus muziejaus ir to tikro žvejo Juozo, kuris taip nuodugniai nuoširdžiai atskleidžia senosios žvejybos paslaptis. Nedažnai sutiksi žmones, kurie iš tikrųjų dirba iš visos širdies neskaičiuodami savo darbo valandų. Kol Lietuvos muziejuose turėsime senosios kartos muziejininkų, galime būti tikri, kad išsaugosime svarbiausias savo tautos vertybes ir tradicijas.
  Balsuoti
  Labai blogas Blogas Vidutinis Geras Labai geras

   

  © Molėtų rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.